Skip links

Privatrettslige avtaler

Privatrettslige avtaler er alle typer avtaler der du som privatperson står som en av partene i avtalen.

Dette kan være for eksempel avtalene du signerer når du kjøper noe av større verdi som et hus eller en bil. Eller kontraktene du skriver under på om du skal leie- eller leie ut, en leilighet. 

Men hva skal til for at en slik avtale er gyldig? Og hvordan kan du forsikre deg om at avtalen fra en selger ivaretar dine interesser? Det kan Kløveradvokaten hjelpe deg med.

Kløveradvokatene kan hjelpe deg med:

  • Avtaler i forbindelse med huskjøp
  • Privatrettslige avtaler om borett
  • Kjøpsavtaler i forbindelse med kjøp av dyr
  • Utleieavtaler og utleiekontrakter
  • Kjøp- og salgsavtaler
  • Kjøpskontrakter
  • Leietvister
  • Borettslagstvister

Kontakt Kløveradvokaten angående privatrettslige avtaler