Skip links

Erstatningsrett

Dersom naboen hugger et av de gamle eiketrærne på tomta di, kan du da gå erstatningsrettens vei? Hva slags rettigheter har du dersom leietakeren har vandalisert kjøkkenet i utleieleiligheten din? Eller hva slags ansvar har byggherre dersom ferdigbefaring avdekker store feil og mangler? 

Kløveradvokaten kan besvare og hjelpe deg med både små og store saker innen erstatningsrett:

  • Nabotvister
  • Byggherreansvar
  • Feil og mangler
  • Eiendomstvister

Kontakt oss om erstatningsrett: