Skip links

Bygg- og anleggsavtaler

Kløveradvokaten har lang erfaring innenfor feltet bygg- og anleggsavtaler.

Å utarbeide gode bygg- og anleggsavtaler er “alfa og omega” for en vellykket byggeprosess. Men å sette seg inn i entrepriseretten, altså lover og regler for bygg- og anleggsavtaler mellom byggherre og entreprenør, kan for mange synes som uoverkommelig. Regelverket kan virke innfløkt og rigid. Men regelverket er der av en grunn. 

Vi har lang erfaring innenfor feltet, og som en del av Kløver Rådgivning har Kløveradvokaten tilgang på kompetanse som gir ekstra tyngde innen fagfeltet.

Kløveradvokatene kan hjelpe deg med:

  • Kontrakter
  • Anskaffelsesdokumenter
  • Norsk Standard

Kontakt Kløveradvokaten angående bygg- og anleggsavtaler