Skip links

Arveoppgjør og generasjonsskifte

Arveoppgjør, også kjent som dødsboskifte, er prosessen hvor eiendelene eller eiendommen til en som er død, overføres til arvingene. Har du en bedrift eller en eiendom som skal overtas av noen i den yngre generasjon, kaller vi det et generasjonsskifte

Arveoppgjør skjer ofte i en periode der arvingene fortsatt er i sorg etter tap av en nær relasjon, og et slikt oppgjør kan oppleves dramatisk for noen. Da er det klokt å ha en advokat med på laget, som kan ta seg av alt det formelle i oppgjøret.

Per i dag er ikke arvemottaker pålagt å betale avgift på arv, men det kan raskt endre seg med et regjeringsskifte. Derfor kan det være klokt å gjennomføre generasjonsskifte allerede nå. Her er det viktig at alle papirer er riktige, og at alle aspekter ved skifte er tatt med i beregningen.

Kontakt Kløveradvokaten angående arveoppgjør og generasjonsskifte