Skip links

Anskaffelsesrett

Anskaffelsesrett er lover og regler som gjelder når det offentlige, altså staten eller kommunen (eller andre tilknyttet det offentlige), har behov for å gå til anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anlegg eller andre ytelser.

For at både den offentlige kjøperen og leverandøren av varen/tjenesten skal vite at avtalene som gjøres er gjort etter norsk lov, pleier man å ha inn en uavhengig tredjepart. Gjerne en advokat. 

Kløveradvokaten har lang erfaring innen offentlige anskaffelser. Og hun har sittet på både den offentlige kjøperens side av saken, og på leverandørens side.

Kløveradvokatene kan hjelpe deg med:

  • Anbudsdokumenter
  • Avtaleoppfølgning
  • Kontrakter

Kontakt Kløveradvokaten angående anskaffelsesrett